UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Ako zaobchádzať s hodinkami, aby čo najlepšie slúžili veľa rokov?

Magnetické pole: nenechávajte hodinky na reproduktoroch alebo chladničke, pretože tieto zariadenia vyžarujú silné magnetické pole a hodinky by mohli zmagnetizovať. Spôsobuje to nepresnosti chodu hodiniek a na odmagnetizovanie je potrebný servisný zásah.

Prudké tepelné zmeny a nárazy: snažte sa vyvarovať prudkým tepelným zmenám a nárazom.

Skrutkovacia korunka: korunku dobre zaskrutkujte, aby ste zabránili vniknutiu vody do hodiniek.

Zatláčacia korunka: zatlačte ju naspäť do neutrálnej polohy, aby ste zabránili vniknutiu vody do hodiniek.

Čistenie: kovový náramok a vodotesné hodinky čistite jemnou zubnou kefkou a mydlovou vodou. Osušte jemnou savou handričkou.

Chemikálie: zabráňte priamemu kontaktu s rozpúšťadlami, čistiacimi prostriedkami, parfumami, kozmetickými prípravkami a podobne, pretože by mohli poškodiť náramok, hodinky alebo ich tesnenie.

Teplota: zabráňte pôsobeniu extrémnych teplôt na hodinky (vyššej ako 60°C, nižšej ako 0°C) alebo extrémnym teplotným zmenám.

Kúpanie sa v mori: po kúpaní sa v mori hodinky vždy opláchnite sladkou vlažnou vodou.

Vodotesnosť: vodotesnosť hodiniek nie je možné garantovať trvalo. Môže byť ovplyvnená starnutím tesnenia alebo náhodným nárazom a poškodením korunky. V našich servisných podmienkach odporúčame, aby ste si dali skontrolovať vodotesnosť raz za dva, tri roky u servisného zástupcu.

Hodinky s najnižším stupňom vodotesnosti (Water Resistant 3ATM, 3 bar, 30m alebo iba Water Resist) nie sú vodotesné len vode odolné a už vôbec nie do hĺbky 30m ako sa mnohí domnievajú. Vode odolné hodinky sa môžu používať iba v styku s tečúcou vodou, nesmie na ne pôsobiť priamy okolitý tlak vody.

Pri vodotesných modeloch nad 100m netreba zabúdať na dôležité zásady. V prípade používania hodiniek vo vode sa neodporúča manipulovať s korunkou a tlačidlami chronografu, pokiaľ model nedisponuje funkciou chronografu určeného pod vodu.

Vodotesnosť je podmienená tesneniami, tie časom zvetrávajú, preto je nutné, ak sa hodinky často používajú pod vodou, vykonávať pravidelné servisné prehliadky. Servis vykoná výmenu tesnení a tlakovú skúšku na taký počet metrov na koľko je model vodotesný.

Hodinky by sa nemali používať v saune a termálnej vode. Tesnenia sa vplyvom tepla môžu rozpínať a to môže zapríčiniť stratu vodotesnosti. Po kontakte s morskou vodou treba hodinky opláchnuť v sladkej vode, slaná voda pôsobí na oceľ agresívne.

3ATM / 30m

vlhko tesné, náhodný styk s vodou, umývanie rúk, dážď

5ATM / 50m

do sprchy, povrchové plávanie v bazéne, umývanie auta

10ATM / 100m

potápanie bez dýchacieho pristroja (šnorchlovanie)

20ATM / 200m

rekreačné potápanie s dýchacím prístrojom

30ATM / 300m a vyššie

profesionálne potápanie (môžu byť vybavené He ventilom - HELIUM VENTIL)

Aké dlhé sú servisné intervaly? Ako každý prístroj na presné meranie, potrebujú hodinky pre svoju správnu funkciu pravidelný servis. Nemôžme tu stanoviť frekvenciu servisných prác. Závisí od modelu, podnebia a starostlivosti každého majiteľa hodiniek. Všeobecným pravidlom je vykonanie servisných prác každých 4 až 5 rokov, v závislosti na podmienkach v akých sa hodinky používajú.

Koho kontaktovať v prípade údržby a servisu alebo výmeny batérie? Odporúčame aby ste kontaktovali servisného zástupcu alebo autorizovaného predajcu produktov, ktorí sú jediné subjekty vybavené potrebnými nástrojmi a prístrojmi potrebnými na vykonanie tejto práce a nevyhnutných kontrol. Okrem toho iba tieto subjekty môžu garantovať, že je ich práca vykonaná v súlade s prísnymi kvalitatívnymi štandardmi.